Ostatné služby

 

 • Poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
 • Koordinátor bezpečnosti. 
 • Inžinierska činnosť.
 • Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany.

 

Sprostredkovateľská činnosť:

 • Revízie vyhradených technických zariadení (VTZ) :
 1. elektrických zariadení, bleskozvodov,
 2. plynových zariadení a spotrebičov,
 3. kontrola komínových telies,
 4. elektrickej požiarnej signalizácie,
 5. stabilných hasiacich zariadení a systémov.

 

 • Dodanie kompletnej projektovej dokumentácie k zmene účelu využitia stavby vrátane všetkých subdodávok prostredníctvom spolupráce s projektantom.
 • Dodanie kompletnej projektovej dokumentácie k jednoduchým stavbám vrátane všetkých subdodávok prostredníctvom spolupráce s projektantom.

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.