Služby ktoré poskytujeme 

 

Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP

 • Vstupný audit súčasného stavu BOZP.
 • Dokumentácia.
 • Oboznamovanie a informovanie zamestnancov, školenia.
 • Pravidelné priebežné kontroly a monitoring stavu BOZP.
 • Návrh účinných opatrení na zlepšenie stavu BOZP.
 • Aktívne zapájanie sa a súčinnosť pri riešení mimoriadnych udalostí (úrazy, prevádzkové havárie, nehody a pod.).  
 • Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti BOZP

 

Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi OPP

 • Vstupný audit súčasného stavu na úseku OPP.
 • Dokumentácia
 • Školenia zamestnancov a odborná príprava protipožiarnych hliadok.
 • Preventívne protipožiarne prehliadky.
 • Návrh účinných opatrení na zlepšenie stavu OPP.
 • Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti OPP.

    

 

NAJVHODNEJŠIE RIEŠENIE PRE VÁS PRIPRAVÍ

Ing. Miroslav Pecha 

v spolupráci s obchodnými partnermi a dodávateľmi.

   

VAŠA SPOKOJNOSŤ JE NAŠOU PRIORITOU !    

    

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.