Ostatné

20.04.2015 00:00

    Začiatkom roka 2012 sa naša činnosť rozšírila o sprostredkovateľskú činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti. Ide najmä o sprostredkovanie a zabezpečenie vypracovania projektových riešení zmien účelu využitia stavieb a tiež zabezpečenie vypracovania a dodania kompletného projektu riešenia jednoduchých stavieb vrátane všetkých subdodávok. Samozrejmosťou je kompletná inžinierska činnosť a ostatné náležitosti potrebné k vybaveniu súhlasných stanovísk a úradných povolení k stavebnému konaniu a následnej kolaudácií stavby.

Späť

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.