Nová služba kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov

23.10.2017 15:32

 

Nakoľko sme od 1.10.2017 rozšírili ponuku našich služieb o kontroly požiarnych zariadení:
prenosné hasiace prístroje,
pojazdné hasiace prístroje,
zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov (vnútorná a vonkajšia sieť).
                 
            Touto cestou si Vám dovoľujeme predložiť nasledovnú cenovú ponuku :                             

-        Kontrola prenosných hasiacich prístrojov už od 2 € za kus vrátane režijného materiálu*

-        Kontrola pojazdných hasiacich prístrojov už od 3,5 € za kus vrátane režijného materiálu*

-        Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov už od 4,0 € za kus vrátane režijného materiálu*

 

*režijný materiál pozostáva z plombovania, umiestnenia štítku o vykonaní kontroly a vyznačenia dátumu vykonania kontroly.

 

V prípade záujmu Vám radi zašleme kompletnú cenovú ponuku ušitú priamo pre potreby Vašej spoločnosti.
Tešíme sa na spoluprácu. 
Späť

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.