Ako zabezpečujeme jednotlivé služby a činnosti

20.04.2015 00:00
Jednotlivé činnosti:
-      bezpečnosť a ochranou zdravia pri práci,
-      ochranou pred požiarmi zabezpečujeme,
-      pracovnú zdravotnú službu pre prvú a druhú kategóriu  
zabezpečujeme dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní predmetných služieb.      
    Garanciou kvality ponúkaných služieb v oblasti OPP, BOZP a PZS sú pozitívne výsledky v predmetnej oblasti, odborná spôsobilosť vo všetkých oblastiach, riešenie problematiky na profesionálnej úrovni a v neposlednej miere spoľahliví partneri.

       

    Kompletnú cenovú ponuku pre vašu organizáciu pripraví

Ing. Miroslav Pecha 

v spolupráci s obchodnými partnermi a dodávateľmi.

   

VAŠA SPOKOJNOSŤ JE NAŠOU PRIORITOU !  

Späť

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.