Zaoberáme sa

Požiarna ochrana a požiarna prevencia (OPP)

20.04.2015 00:00
    Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto...
>>

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

20.04.2015 00:00
    BOZP je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Zahŕňa v sebe dve funkcie, ktorými sú bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pri práci. Zatiaľ čo ochrana zdravia pri...
>>

Pracovná zdravotná služba (PZS)

21.04.2015 00:00
        Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Hlavnou úlohou pracovnej zdravotnej služby je zabezpečenie  zdravotného  dohľadu na pracoviskách zamestnávateľa,...
>>

Ostatné

20.04.2015 00:00
    Začiatkom roka 2012 sa naša činnosť rozšírila o sprostredkovateľskú činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti. Ide najmä o sprostredkovanie a zabezpečenie vypracovania projektových riešení zmien účelu využitia stavieb a tiež zabezpečenie vypracovania a dodania...
>>

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.