OSOBY ZABEZPEČUJÚCE JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI

 

Samostatný bezpečnostnotechnický inžinier

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno – technické služby

Ing. Miroslav Pecha

– autorizovaný bezpečnostný technik, ev. číslo : ABT-0317/13

– koordinátor bezpečnosti

– technik požiarnej ochrany, číslo : TPO 046/2015

– osoba oprávnená na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby, číslo v evidencii 

   ÚVZ SR OPPL/6360/2014

– Osoba oprávnená na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu : 

   01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, ev. číslo: VVZ-0264/14-01.1

– lektor - vzdelávanie dospelýchčíslo : 447/2011

 

IČO : 45938849

DIČ : 1083169183

IČ DPH : NEPLATCA DPH

J. Bodona 1721/5

979 01 Rimavská Sobota

Kontaktné údaje :

mobil :  0911 266 273

e-mail : pecha.bts@gmail.com

           miroslavpecha@rsnet.sk

 

PARTNERI

 

Toni s.r.o.

Igor Tonhajzer

Revízny technik požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov

– revízny technik prenosných hasiacich prístrojov,

– revízny technik zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (nástenné požiarne hydranty, vonkajšia hydrantová sieť).

 

Ing. Ján Štofira

Projektant protipožiarnej bezpečnosti stavieb

– špecialista požiarnej ochrany.

 

 

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.