Vitajte na našom webe

 

Vážení klienti a obchodní partneri

 

Dovoľujeme si Vám poskytnúť krátku informáciu na tomto webe o našich možnostiach v predmetnej oblasti OPP, BOZP a PZS. Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb dodávateľským spôsobom v nasledovných oblastiach :
  • ochrana pred požiarmi (OPP),

  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP),

  • kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.  

Je pre Vás dôležitá ochrana Vášho majetku? 
Plánujete dlhodobo podnikať?
Chráňte svoje podnikanie prevenciou čím si dokážete znížiť dlhodobo ekonomické náklady.
Zvýšte efektivitu práce svojich zamestnancov bezpečnými pracovnými postupmi a bezpečným pracovným prostredím.
Informovanosťou a vzdelávaním predchádzajte nežiaducim udalostiam na svojich pracoviskách.

 

S čím Vám vieme pomôcť my?

  • Vždy poskytujeme svojim klientom aktuálne informácie o zmenách v legislatíve na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
  • Trpezlivo Vám vysvetlíme zložité znenia právnych predpisov a pomôžeme Vám s ich aplikáciou vo Vašej firme.
  • Vypracujeme audit ktorý je jedinečný a špecifický pre každého klienta.
  • Hľadáme najhodnejšie spôsoby identifikácie a následného odstraňovania jestvujúcich rizík a nedostatkov v predmetnej oblasti bezpečnosti a ochrany.
  • Preventívnymi opatreniami Vám pomáhame v konečnom dôsledku znižovať ekonomické náklady.

 

    Činnosti v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochranou pred požiarmi  a niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby zabezpečujeme dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní predmetných služieb.      

 

    

    Kompletnú cenovú ponuku pre vašu organizáciu pripraví

Ing. Miroslav Pecha 

v spolupráci s obchodnými partnermi a dodávateľmi.

   

VAŠA SPOKOJNOSŤ JE NAŠOU PRIORITOU !    

 

 

Novinky

Nová služba kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov

23.10.2017 15:32
  Nakoľko sme od 1.10.2017 rozšírili ponuku našich služieb o kontroly požiarnych zariadení: prenosné hasiace prístroje, pojazdné hasiace prístroje, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov (vnútorná a vonkajšia...
>>

Novela zákona o ochrane pred požiarmi

18.06.2015 09:16
www.zakonypreludi.sk/zz/2015-129
>>

Lekárničky

10.11.2014 16:40
                             Lekárnička nástenná malá                                      Náhradná náplň    ...
>>

Nová služba : Niektoré činnosti PZS

10.11.2014 15:10
www.bts-rs.com/pzs/
>>

NOVÉ SPOLUPRÁCE

27.07.2012 00:00
       https://www.shprojekt.wbl.sk/Uvod.html 
>>

Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby (PBCH)

11.02.2011 18:30
 Požiarnobezpečnostná charakteristika užívaných stavieb   1. júla 2009 nadobudol v Slovenskej republike účinnosť zákon č. 199/2009 Z. z., ktorý je novelou zákona č. 314/2001 Z .z. o ochrane pred požiarmi. Jednou z najdôležitejších noviniek tejto novely je zavedenie novej...
>>
Mohlo by Vás zaujímať :

Vyhľadávanie

Ing. Miroslav Pecha, Bezpečnostno - technické služby © 2010 Všetky práva vyhradené.